Det er vigtigt at vide inden bekæmpelse om der er tale om bier i muren, hvepse i muren eller om der er tale om et angreb af arten murbier.  Ses der et enkelt indgangshul i muren er der enten tale om bier eller hvepse i muren og ikke murbier. Er der derimod murbier vil du se en masse små huller i muren som er små gange hvor bien lægger sit æg i enden af gangen som kan være op mod 20 cm dyb. Murbier lever altså ikke i store kolonier som honningbier og hvepse gør, men alene. Du skal altså have bekæmpet hvert enkelt lille hul i muren med en pulvergift som kun en skadedyrsbekæmper har, for at få slået alle bier ihjel inde i gangene.

Skal bekæmpes

Det er vigtigt at få bekæmpet murbier, da det kan føre til alvorlige skader på bygningen. Regn og fugt har mulighed for at komme ind og føre til frostskader, så det er altså ikke kun faren for at bygningen vil styrte hvilket er yderst usædvanligt. Bygningsdele som angrebne skorsten og andre har dog mulighed for at styrte hurtigere.  Hvis du får murbier er det et typisk tegn på dårlige fuger, da murbien kun kan komme ind hvis fugen i forvejen er skrøbelig. At få murbier er derfor kommet af mangel på vedligeholdelse.

Hvepse i murene

At få hvepse i muren er en hel anden snak. De kan komme ind af enten skrøbelige, hullede fuger men oftest igennem udluftningsriste.  Det er altså ikke noget man kan undgå ved at vedligeholde bygningen da de kan komme ind af selv de mindste huller, og bosætte sig i hulmuren.  Du opdager dem ved enten at høre dem i væggen eller ved store sværme af hvepse foran indgangshullet.  Jeg har lige købt hus og opdaget et angreb af murbier i den ene mur, og har fået det behandlet professionelt. Det er en lidt dyrere fornøjelse end et hvepsebo men heldigvis havde jeg investeret i en ejerskifteforsikring da dette ikke var anført i tilstandsrapporten. Ellers skulle jeg selv betale da det betyder at huset er misligholdt.

Honningbier?

Jeg har honningbier i hulmuren – kan de fjernes uden at slå dem ihjel?  Det er sjældent muligt for en biavler at fjerne bier i en hulmur, derfor er der mulighederne at lade dem være hvis de ikke er til stor gene, eller få dem slået ihjel med Vejle skadedyrsbekæmpelse . Det samme gælder for humlebier.