Du ved måske godt, at du skal have byggetilladelse, hvis du vil lave en større ændring på dit hus. Det kan være, at du vil have en tilbygning på huset, fordi I har brug for mere plads. Derfor spørger du en arkitekt, om han eller hun vil påtage sig arbejdet med at give dig et godt forslag til, hvordan tilbygningen skal laves. Hvor skal den placeres i forhold til resten af huset og grunden, som huset ligger på. Hvilke ændringer bliver det nødvendigt at lave i selve huset mv. Arkitekten vil ofte også hjælpe dig med hele processen med at få de rigtige byggetilladelser. Det er fornuftigt at henvende sig til en fagmand, når du sætter sådan et projekt i gang. Det er jo en forholdsvis stor investering, der skal laves. Og en arkitekt ved noget om bygninger, så han kan give de rigtige oplysninger, der skal til, så byggetilladelsen kommer i hus forholdsvist hurtigt.

Servitutter

Men det er ikke altid helt sikkert, at en arkitekt er klar over, at der kan være særlige servitutter og bestemmelser for bygningen, du vil ændre på. Han ved måske heller ikke, at der er særlige bestemmelser for, hvordan området, ejendommen ligger i, må benyttes. Han vil naturligvis gøre sit bedste for at undersøge det. Det kan tage lidt tid. Og det kan være rigtigt svært at finde de gældende love. Arkitekten kigger naturligvis i bygningsreglementet, der bestemmer, hvordan der skal bygges. Han kigger sikkert også på lokalplaner for området, hvor ejendommen ligger, så han kan få en idé om hvilke særlige bestemmelser der gælder.

Planloven

En lokalplan er dog ikke altid lovgivende. Det er en plan, som alle kommuner skal lave for de forskellige områder. Det kræver planloven der handler om planret. En lokalplan kan udpege et område og bestemme, at det kun må bruges som sommerhusområde. Eller den kan udstikke et område som totalt fredet. Der må ikke ændres i husenes struktur. Hverken udvendigt eller indvendigt.

Lidt af en labyrint

Det kan være lidt af en labyrint at bevæge sig ind i, hvis der skal tages hensyn til lokalplaner og andre bestemmelser. Især hvis du bor et sted, hvor der måske skal tages særlige hensyn til naturen. Eller den særlige arkitektur.

Men du skal ikke give op, når du har et projekt, som handler om ændringer i boligen. Der kan nemlig gives dispensation fra særlige bestemmelser. Og her er det ikke altid tilstrækkeligt, at du kun beror dig på arkitektens viden og erfaring. Det vil være en god idé også at kontakte en advokat. Man kan jo godt sige, at advokater er trænet i at finde argumenter for, hvorfor din sag (og dit ønske) er retfærdig. Og de er måske ikke så kunstneriske, som arkitekten er, men de kan forklare tingene så selv den stiveste bureaukrat nede på kommunen kan forstå, hvorfor netop du skal have dispensation for en bestemmelse, som hidtil har forhindret dig i at lave forbedringer på din ejendom. Sagt på den korte måde: En advokat kan hjælpe dig og arkitekten, så den nødvendige byggetilladelse kan blive givet, og dit projekt kan blive fuldført.