Jeg har lige set nyhederne i tv. Det er faktisk aldrig en særlig spændende oplevelse. De taler enten om penge (vi skal betale via skatterne) om katastrofer eller om fodbold. Det er faktisk 3 emner, som ikke interesserer mig. Penge interesserer mig da. Jeg vil helt beholde mine penge og betale dem til staten. Det er en holdning, jeg tror, jeg deler med mange andre. Og der er ret mange uretfærdige skatter. Men jeg gider bare ikke at høre på forskellige politikeres argumenter for, og imod en ny skat skal indføres. Det er trættende, og det giver mig dårligt humør. Normalt er jeg ellers en glad person.

Fodbold nej tak

Fodbold er jeg overhovedet ikke interesseret i. Jeg fatter ikke, hvordan det kan lade sig gøre, at der er så mange mennesker, der elsker det. Det er jo et langsomt og kedeligt spil. At rende rundt og sparke til en bold for at ramme et fodboldmål er ikke det, jeg synes, er spændende.

Katastrofer, ja, det er altid trist at høre om katastrofer. Kæmpe skovbrande i Californien får vi altid at høre om. Og orkaner rundt omkring. Men i dag hørte jeg om oversvømmelser et eller andet sted i Sydeuropa. 3 mennesker er omkommet under et voldsomt regnskyl. Én person savnes. Det er forfærdeligt at tænke på. Naturen har mange kræfter. Så mange, at vi slet ikke kan forstå det. Og den fortæller os, at vi skal passe på.

Oversvømmelse

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at jeg sidste år også havde en oversvømmelse nede i kælderen. Der var vand til knæene dernede, og det var en ubehagelig regning at få, efter at kælderen var blevet sat i stand igen.

Det er svært ikke at tænke på de stakkels mennesker, der er omkommet, fordi der er faldet meget vand. Men det er endnu sværere for mig ikke at tænke på min datter. Hun bor inde i byen og har sin bil parkeret i en kælder. Tænk nu, hvis den bliver oversvømmet ved den næste storm, der vil komme? Hvad vil hun gøre? Hvad vil alle, der har deres biler parkeret dernede gøre? De må ringe til Falck og få dem til at komme og hjælpe dem med at få bilerne ud af kælderen.

Rustbeskyttelse af bil i Odense?

Har hun husket at få lavet rustbeskyttelse på sin bil? Jeg får koldsved ved tanken. Det har hun helt sikkert ikke. Hun passer jo ikke på den bil.Og biler ruster altså!

Jeg sætter mig ved min computerskærm og åbner min browser. Skriver: ”Undervognsbehandling Odense” for at finde et firma, som jeg kan sende hende adressen på. Jeg finder et godt og velrenommeret firma. Jeg bruger det, selv når min egen bil skal behandles.

Jeg vil ringe til hende i eftermiddag, når hun er hjemme fra arbejde, og fortælle hende, at jeg har fundet et firma, der laver rustbeskyttelse af biler. Og så vil jeg minde hende om, at det skal hun sørge for at få gjort. Efteråret er godt på vej, og det er bedre at være sikker end at løbe en risiko.

Hvad er rust egentlig?

Rust er den almindelige betegnelse for jernoxid, som dannes når jern reagerer med ilt og vand.

Den kemiske baggrund for rustdannelse er en oxidationsproces, hvor jernatomerne i jernmetallet reagerer med ilten i luften. Reaktionen kan beskrives således:

4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3

Det vil sige at 4 jernatomer reagerer med 3 oxygenmolekyler (ilt) og danner 2 molekyler af kemikaliet jern(III)oxid – eller mere kendt som rust.

For at oxidationen kan ske kræver det dog også tilstedeværelse af vand, da der dannes vandmolekyler som biprodukt i reaktionen:

2Fe + O2 + 2H2O -> 2Fe(OH)2

Her oxideres jernet (Fe) til jernhydroxid (Fe(OH)2) ved reaktion med ilt (O2) og vand (H2O).

Over tid vil jernhydroxiden reagere yderligere med mere ilt fra luften og miste vand, hvorved der dannes jernoxid (Fe2O3) – altså den velkendte rust vi ser på genstande af jern.

Rustdannelsen accelereres af tilstedeværelsen af saltsyre eller svovlforbindelser i luften, som dannes ved forurening eller fra havluft. Derfor ruster jern hurtigere i industriområder eller ved kysterne.

Så den kemiske essens af rust er, at jern oxideres af ilten i atmosfæren, og at dette kræver vand for at ske effektivt. Rust er et tegn på at jernet er ved at gå tilbage til den oxiderede malm, det oprindeligt blev udvundet af.